Skaner poczty e-mail dla MS Exchange (routing TA) — Ustawienia

Możesz dostać się do tych opcji poprzez: ekran główny -> menu główne Narzędzia -> Ustawienia zaawansowane -> Składniki dla serwerów -> gałąź·Skaner poczty e-mail dla MS Exchange (routing TA) lub

 Ekran główny -> Szybkie łącze Składniki dla serwerów -> dwukrotne kliknięcie ikony EMS (routing) -> przycisk Ustawienia.

 

To okno dialogowe zawiera kilka wstępnie ustawionych opcji dotyczących wydajności Skanera poczty e-mail dla MS Exchange (routing TA) podczas wyszukiwania wirusów w wiadomościach e-mail. Okno dialogowe podzielone jest na kilka obszarów:

Ustawienia podstawowe

Włącz składnik — umożliwia włączenie lub wyłączenie skanowania wiadomości e-mail.

Język — pozwala wybrać język składnika Skaner poczty e-mail dla MS Exchange (routing TA).

Certyfikuj wiadomości — jeśli pole to jest zaznaczone, każda wiadomość przeskanowana przez Skaner poczty e-mail dla MS Exchange (routing TA) i uznana za bezpieczną jest „certyfikowana” (do jej treści jest dodawany krótki komunikat). Wpisz żądany komunikat w polu tekstowym poniżej. Tekst domyślny stwierdza, że wiadomość nie zawiera żadnych zagrożeń.

Ustawienia dziennika

Rozmiar pliku dziennika — plik dziennika zawiera zapisy zdarzeń powiązanych ze składnikiem Skaner poczty e-mail dla MS Exchange (routing TA), np. uwagi dotyczące ładowania bibliotek, odnalezienia wirusów, ostrzeżeń itp. To pole pozwala określić maksymalny rozmiar pliku dziennika.

Właściwości skanowania

· Użyj analizy heurystycznej — zaznaczenie tego pola umożliwia korzystanie z analizy heurystycznej podczas skanowania dokumentów. Analiza heurystyczna jest w zasadzie symulacją i sprawdzeniem instrukcji skanowanego obiektu w środowisku wirtualnego komputera. Dlatego też metoda ta pozwala wykryć szkodliwy kod, który nie został jeszcze dodany do bazy wirusów.
· Raportuj potencjalnie niechciane programy i oprogramowanie szpiegujące — zaznaczenie tego pola umożliwia korzystanie z silnika Anti-Spyware, tj. zgłaszanie podejrzanych i potencjalnie niechcianych programów w czasie skanowania wiadomości e-mail i załączników.
· Raportuj udoskonalony zestaw potencjalnie niechcianych programów — zaznaczenie tego pola umożliwi wykrycie udoskonalonych pakietów oprogramowania szpiegującego, tj. programów, które przy zakupie bezpośrednio od producenta są całkowicie nieszkodliwe, lecz później mogą zostać użyte niezgodnie z przeznaczeniem lub w celu wyrządzenia szkody, lub nieszkodliwych programów, które mogą być niechciane przez użytkownika (różne paski narzędzi itp.). To dodatkowy sposób na zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa Twojego komputera oraz podniesienie komfortu pracy. Funkcja ta może jednak blokować prawidłowo działające programy, dlatego też domyślnie jest wyłączona. Uwaga: Ta funkcja detekcji stanowi uzupełnienie poprzedniej opcji, dlatego w celu zapewnienia ochrony przed podstawowymi rodzajami oprogramowania szpiegującego poprzednie pole wyboru powinno być zawsze zaznaczone.
· Skanuj wewnątrz archiwów — zaznaczenie tego pola umożliwia skanowanie zawartości archiwów dołączonych do wiadomości e-mail.

Raportowanie załączników wiadomości

· Raportuj archiwa chronione hasłem — archiwów (ZIP, RAR itp.) chronionych hasłem nie można skanować w poszukiwaniu wirusów. Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby system AVG zgłaszał je jako potencjalnie niebezpieczne.
· Raportuj dokumenty chronione hasłem — dokumentów chronionych hasłem nie można skanować w poszukiwaniu wirusów. Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby system AVG zgłaszał je jako potencjalnie niebezpieczne.
· Raportuj pliki zawierające makra — m
akro to predefiniowana sekwencja kroków mająca ułatwiać wykonywanie określonych czynności (szeroko znane są np. makra programu MS Word). Makra mogą być potencjalnie niebezpieczne — warto zaznaczyć to pole, aby mieć pewność, że pliki zawierające makra będą raportowane jako podejrzane.
· Raportuj ukryte rozszerzenia — ukryte rozszerzenia mogą maskować podejrzane pliki wykonywalne (np. plik.txt.exe) jako niegroźne pliki tekstowe (np. plik.txt). Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby zgłaszać je jako potencjalnie niebezpieczne.

Ustawienia