Skaner poczty e-mail dla MS Exchange (routing TA) — Akcje związane z wykryciem

Możesz dostać się do tych opcji poprzez: ekran główny -> menu główne Narzędzia -> Ustawienia zaawansowane -> Składniki dla serwerów -> gałąź·Skaner poczty e-mail dla MS Exchange (routing TA) -> Akcje związane z wykryciem

 

W tym oknie dialogowym można skonfigurować sposób działania Skanera poczty e-mail dla MS Exchange (routing TA) po wykryciu zagrożenia. Zagrożenia dzielą się na kilka kategorii:

· Infekcje — szkodliwy kod, który sam się powiela, często pozostaje niezauważony do czasu, gdy wyrządzi szkody.
· PNP (potencjalnie niechciane programy) — takie programy mogą stanowić zarówno poważne zagrożenie komputera, jak i tylko potencjalne ryzyko dla prywatności.
· Ostrzeżenia — dotyczą obiektów, których nie można przeskanować.
· Informacje — wszystkie wykryte potencjalne zagrożenia, których nie można przypisać do kategorii wymienionych powyżej.

Akcję automatyczną dla każdej kategorii można wybrać za pomocą menu rozwijanych:

· Brak — wiadomość e-mail zawierająca takie zagrożenie nie będzie przetwarzana.
· Przenieś do Przechowalni — każdy zainfekowany plik pochodzący z wiadomości zostanie przeniesiony do Przechowalni wirusów.
· Usuń — wiadomość zawierająca wirusy zostanie usunięta.

Każda kategoria ma także pole Oznacz temat…. Jeśli pole jest zaznaczone, do tematu wiadomości zawierających zagrożenia będzie dodawany krótki tekst. Tekst ten należy wprowadzić w polu poniżej. Zwykle dodawany jest tekst „[INFEKCJA]‘”, „[SPYWARE]” itp.

Akcje związane z wykryciem