Przechowalnia wirusów

Przechowalnia wirusów AVG to miejsce, w którym przechowywane są wszystkie usunięte, zainfekowane i podejrzane pliki. Wszystkie pliki są szyfrowane i nie mogą wyrządzić komputerowi żadnych szkód. Głównym zadaniem Przechowalni wirusów jest przechowywanie wszelkich usuniętych plików przez określony czas – aby możliwe było upewnienie się, że plik nie jest wymagany. Jeśli usunięcie pliku powoduje problemy, można wysłać go do analizy, spróbować wyleczyć, a następnie przywrócić do pierwotnej lokalizacji.

 

Aby otworzyć Przechowalnię, wybierz kolejno: ekran główny -> menu główne Historia -> Kwarantanna.

 

Każdy wyświetlany obiekt ma następujące właściwości:

Zagrożenie — informacja o poziomie infekcji; wszystkie wymienione obiekty mogą być zainfekowane lub podejrzane (oznaczenie Infekcja odnosi się do wirusów, PNP — do oprogramowania szpiegującego, Ostrzeżenie — zazwyczaj do plików cookie) Zagrożenia wykryte przez składnik Identity Protection również powodują wyświetlenie odpowiedniej ikony i są określane mianem szkodliwego oprogramowania.

Nazwa wirusa — nazwa wykrytej infekcji (pochodząca z Encyklopedii wirusów AVG***).

Ścieżka do pliku — pełna ścieżka do oryginalnej lokalizacji pliku. N/A — oznacza to, że plik pierwotnie nie znajdował się na dysku lokalnym. Mógł zostać znaleziony w przychodzącej wiadomości e-mail i poddany kwarantannie przez składnik Skaner poczty e-mail.

Nazwa oryginalna — nazwa pliku; pojawia się tylko wtedy, gdy plik był załącznikiem wiadomości e-mail.

Data zachowania — data i godzina wykrycia pliku i przeniesienia go do Przechowalni wirusów.

 

Po zaznaczeniu obiektu na liście, przyciski funkcyjne umożliwią wykonanie jednej z niżej opisanych czynności:

Przywróć — przenosi zainfekowany plik z powrotem do jego oryginalnej lokalizacji (podanej w kolumnie Ścieżka do pliku)

Przywróć jako — przenosi zainfekowany plik do wybranego folderu

 

Opcje Przywróć lub Przywróć jako można także zastosować względem kilku plików jednocześnie. Wystarczy zaznaczyć je na liście i kliknąć odpowiedni przycisk. Jeśli nie uda się przywrócić wszystkich elementów, pozostaną one zaznaczone.

 

Podczas przywracania plików z kwarantanny należy pamiętać o następujących zasadach:

· Jeśli plik pierwotnie był załącznikiem wiadomości e-mail (zobacz: kolumna Nazwa oryginalna), jego oryginalną lokalizacją jest folder tymczasowy, który może być trudny do odnalezienia na dysku. Dlatego w przypadku załączników dostępna będzie jedynie funkcja Przywróć jako.
· Klucze rejestru mogą być przywrócone jedynie do oryginalnej lokalizacji (oznacza to, że działał będzie tylko przycisk Przywróć).
· Wszystkie pliki są przywracane zgodnie z oryginalną nazwą obiektu. Jeśli nie jest to możliwe, plik jest przywracany przy użyciu nazwy podanej w kolumnie Ścieżka do pliku.

 

Szczegóły — ten przycisk może być używany tylko w przypadku zagrożeń wykrytych przez składnik Identity Protection. Jego kliknięcie powoduje wyświetlenie porównawczego przeglądu szczegółów zagrożeń (zainfekowane pliki/procesy, charakterystyka procesów itp.). Należy zauważyć, że dla wszystkich pozycji innych niż wykryte przez składnik IDP ten przycisk pozostanie szary i nieaktywny.

Usuń — całkowicie i nieodwracalnie usuwa plik z dysku.

Opróżnij kwarantannę — usuwa wszystkie pliki z Przechowalni wirusów.

 

Wyślij do analizy (opcja menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy) — wysyła podejrzany plik do szczegółowej analizy w laboratoriach firmy AVG lub do zespołu pomocy technicznej.

Należy pamiętać o tym, że funkcja ta służy jedynie do wysyłania „fałszywych alarmów”, tj. plików, które zostały wykryte przez system AVG jako zainfekowane lub podejrzane, lecz wydają się nieszkodliwe.

 

Ustawienia Przechowalni

Jeśli usuwane pliki na pewno nie są potrzebne, można je trwal
e usunąć lub pozostawić w kwarantannie, aby zostały usunięte automatycznie (domyślnie po 30 dniach lub po osiągnięciu przez kwarantannę limitu 5% miejsca na dysku twardym). Ustawienia te można zmienić w oknie dialogowym Przechowywanie wirusów.

Kwarantanna