Składnik LinkScanner

Składnik LinkScanner składa się z dwóch głównych części:

· Funkcja AVG Search-Shield (oceniająca bezpieczeństwo łączy generowanych przez najpopularniejsze wyszukiwarki)
· Funkcja AVG Surf-Shield (ochrona w czasie rzeczywistym przed witrynami internetowymi zawierającymi szkodliwe oprogramowanie)

Obie te funkcje mają na celu zapewnienie ochrony przed niebezpiecznymi witrynami internetowymi (lub nawet samymi łączami do nich) w czasie rzeczywistym.

Uwaga: W przypadku zainstalowania tylko jednego z tych elementów, druga opcja nie będzie dostępna. Aby dodać brakującą funkcjonalność, konieczna będzie ponowna instalacja systemu AVG.

 


Ustawienia

Włącz funkcję Search-Shield — odznaczenie tego pola spowoduje wyłączenie funkcjiSearch-Shield.

Włącz funkcję Surf-Shield — odznaczenie tego pola spowoduje wyłączenie funkcji Surf-Shield.

 

Należy pamiętać, że włączenie lub wyłączenie funkcji Search-Shield wymaga ponownego uruchomienia przeglądarki!

 

AVG Anti virus forward LinkScanner Zaawansowane ustawienia składnika LinkScanner

LinkScanner