Składnik Menedżer aktualizacji

Składnik Menedżer aktualizacji administruje połączeniem internetowym oraz ustawieniami zapewniającymi prawidłowe i terminowe aktualizowanie systemu AVG.

 

AVG Anti virus forward Menedżer aktualizacji Czym jest aktualizacja?

AVG Anti virus forward Menedżer aktualizacji Jak przeprowadzić aktualizację?

 


Ustawienia

Uruchom aktualizacje automatyczne — usunięcie zaznaczenia tego pola spowoduje wyłączenie funkcji regularnych, automatycznych aktualizacji bazy wirusów, którą dysponuje firma AVG. Stanowczo odradza się wyłączanie tej funkcji bez uzasadnionej przyczyny!

· Okresowo — opcję tę należy wybrać, jeśli dostępność nowych aktualizacji ma być sprawdzana częściej niż raz dziennie. Następnie można wprowadzić żądaną wartość (sprawdzanie aktualizacji co x godzin/minut).
· W określonych odstępach czasu — opcję tę należy wybrać, jeśli dostępność nowych aktualizacji ma być sprawdzana raz dziennie. Następnie należy określić odstęp czasu, ustawiając żądany czas w pierwszym polu. Należy zauważyć, że ze względu na wydajność serwera aktualizacja będzie w rzeczywistości przeprowadzana w losowym czasie między godziną ustawioną w pierwszym polu (przez użytkownika) a godziną ustawioną w drugim polu (którego nie można edytować).

Aktualizuj teraz — umożliwia natychmiastowe sprawdzenie dostępności nowych aktualizacji.

 

AVG Anti virus forward Menedżer aktualizacji Ustawienia zaawansowane

Menedżer aktualizacji