Składnik Nagroda PC

Składnik Nagroda PC stanowi zaawansowane narzędzie przeznaczone do przeprowadzania szczegółowej analizy systemu pozwalającej określić możliwości poprawy szybkości i efektywności komputera. Możliwe jest przeprowadzenie analizy według następujących kategorii:

Błędy rejestru — podaje informację o liczbie błędów w rejestrze systemu Windows. Naprawa rejestru wymaga zaawansowanej wiedzy, dlatego nie jest zalecane przeprowadzanie jej samodzielnie.

Pliki-śmieci — informuje o liczbie niepotrzebnych plików. Zazwyczaj są to różnego rodzaju pliki tymczasowe oraz pliki znajdujące się w Koszu.

Fragmentacja — umożliwia obliczenie procentowego stopnia fragmentacji danych na dysku twardym (po upływie dłuższego czasu wiele plików może być rozproszonych w różnych miejscach dysku fizycznego).

Błędne skróty — powiadamia o niedziałających skrótach prowadzących do nieistniejących lokalizacji itd.

 


Ustawienia

Dla tego składnika brak opcji ustawień, a dostępny jest jedynie następujący przycisk funkcyjny:

Analizuj teraz — uruchamia funkcję analizy. Jej postęp i wyniki są natychmiast wyświetlane.

Uwaga: Wyników analizy nie można zapisać, a jedynie wygenerować w dowolnym momencie w celu dokładnego odzwierciedlenia bieżącego stanu systemu.

Nagroda PC