Składnik Ochrona rezydentna

Składnik Ochrona rezydentna zapewnia stałą ochronę komputera. Skanuje on każdy otwierany, zapisywany lub kopiowany plik, a także chroni obszary systemowe komputera. Użytkownik zwykle nie zauważa pracy tego składnika, ponieważ działa on „w tle” i wyświetla powiadomienia tylko w przypadku znalezienia zagrożenia. Jednocześnie Ochrona rezydentna blokuje zagrożenia i usuwa je.

Składnik Ochrona rezydentna jest ładowany do pamięci komputera podczas rozruchu systemu i musi pozostać włączony przez cały czas.


Ustawienia

Ochrona rezydentna aktywna — usuń zaznaczenie tego pola, aby wyłączyć składnik Ochrona rezydentna. Stanowczo odradza się wyłączanie tej funkcji bez uzasadnionej przyczyny!

 

Jeśli składnik Ochrona rezydentna jest aktywny, można określić jego zachowanie w przypadku wykrycia zagrożenia:

Usuwaj wszystkie zagrożenia automatycznie — zagrożenia będą przenoszone do Kwarantanny bez powiadamiania. Należy pamiętać, że w tej sytuacji dostęp do zainfekowanego pliku będzie zablokowany.

Pytaj przed usunięciem zagrożeń program będzie wyświetlać okno dialogowe z zapytaniem, co robić z danym zagrożeniem.

Skanuj w poszukiwaniu plików cookie — zaznaczenie tego pola aktywuje dodatkową ochronę: wszystkie podejrzane pliki cookie będą blokowane.

Przycisk Zarządzaj wyjątkami otwiera nowe okno dialogowe, w którym można zdefiniować foldery ignorowane (nieskanowane) przez składnik Ochrona rezydentna.

 

AVG Anti virus forward Ochrona rezydentna Ustawienia zaawansowane Ochrony rezydentnej

Ochrona rezydentna