Składnik Ochrona Sieci

Składnik Ochrona Sieci zawiera dwa podstawowe elementy zapewniające ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem podczas przeglądania internetu i korzystania z komunikatorów.

W przeciwieństwie do składnika LinkScanner, który wykrywa ataki wykorzystujące luki w zabezpieczeniach i inne, bardziej złożone zagrożenia internetowe, składnik Ochrona Sieci rozpoznaje często spotykane wirusy i programy szpiegujące.

Ochrona WWW

Podstawowy element składnika Ochrona Sieci zapewnia ochronę użytkownika w czasie rzeczywistym podczas przeglądania internetu — skanuje zawartość odwiedzanych stron (oraz umieszczonych na nich plików) jeszcze zanim zostaną wyświetlone w przeglądarce lub pobrane na dysk komputera. Jeśli Ochrona WWW wykryje strony zawierające niebezpieczny kod javascript, zablokuje ich wyświetlenie. Ponadto rozpoznaje wirusy i programy szpiegujące umieszczone na stronach WWW i natychmiast zatrzymuje ich pobieranie, aby nie dostały się do komputera.

Ochrona komunikatorów internetowych

Ten dodatkowy element składnika Ochrona Sieci zapewnia ochronę podczas korzystania z najpopularniejszych komunikatorów internetowych: ICQ, MSN i Yahoo. Ochronę można włączyć lub wyłączyć osobno dla każdego z tych programów. Dodatkowo, w ustawieniach zaawansowanych można utworzyć białą listę oraz czarną listę (użytkowników, od których wiadomości są – odpowiednio – akceptowane lub blokowane).

 


Ustawienia

Odznacz pole Włącz składnik Ochrona Sieci, aby wyłączyć działanie składnika Ochrona Sieci. Zalecane jest pozostawienie wspomnianego pola zaznaczonego. W przeciwnym razie ochrona przed niebezpieczną zawartością witryn internetowych nie będzie aktywna.

Włącz ochronę WWW — powoduje włączenie/wyłączenie funkcji Ochrona WWW składnika Ochrona Sieci. Więcej szczegółów można znaleźć w powyższym opisie lub na stronie dostępnej za pośrednictwem linku Ustawienia zaawansowane.

Włącz ochronę komunikatorów internetowych— powoduje włączenie/wyłączenie funkcji Ochrona komunikatorów internetowych składnika Ochrona Sieci. Więcej szczegółów można znaleźć w powyższym opisie lub na stronie dostępnej za pośrednictwem linku Ustawienia zaawansowane.

 

AVG Anti virus forward Ochrona Sieci Ustawienia zaawansowane

Ochrona Sieci