Składnik Skaner dokumentów dla MS SharePoint

Zadaniem Skanera dokumentów dla MS SharePoint jest skanowanie dokumentów przechowywanych na serwerze Microsoft SharePoint. Wszystkie wykryte wirusy są przenoszone do Przechowalni lub usuwane.

Uwaga: Microsoft SharePoint to zbiór produktów i innego oprogramowania obejmujący, między innymi, funkcje umożliwiające współpracę poprzez przeglądarkę Internet Explorer, moduły zarządzania procesami, moduły wyszukiwania i platformę zarządzania dokumentami. SharePoint pozwala na hosting witryn WWW korzystających ze współdzielonych obszarów roboczych oraz magazynów danych i dokumentów.

To okno dialogowe zawiera skrócony opis funkcji składnika, informacje o jego bieżącym stanie (Składnik jest aktywny…) i kilka statystyk — liczbę sprawdzonych dokumentów i wykrytych zagrożeń.

Statystyki te można aktualizować w dowolnym momencie, klikając link Odśwież statystyki. Nowe dane pojawią się prawie natychmiast. Aby wyzerować wszystkie statystyki, kliknij link Wyzeruj statystyki. Link Wyniki skanowania pozwala otworzyć nowe okno dialogowe z listą wyników skanowania. Dane na liście można sortować za pomocą przycisków lub kart.

Dostępne przyciski:

Ustawienia — służy do otwarcia okna Ustawienia Skanera dokumentów dla MS SharePoint.

Wstecz — umożliwia powrót do przeglądu składników przeznaczonych dla serwerów.

Skaner dokumentów