Ustawienia Skanera dokumentów dla MS SharePoint — Akcje związane z wykryciem

Możesz dostać się do tych opcji poprzez: ekran główny -> menu główne Narzędzia -> Ustawienia zaawansowane -> Składniki dla serwerów -> gałąź·Skaner dokumentów dla MS SharePoint -> Akcje związane z wykryciem

 

W tym oknie dialogowym można skonfigurować sposób działania Skanera dokumentów dla MS SharePoint po wykryciu zagrożenia. Zagrożenia dzielą się na kilka kategorii:

· Infekcje — szkodliwy kod, który sam się powiela, często pozostaje niezauważony do czasu, gdy wyrządzi szkody.
· PNP (potencjalnie niechciane programy) — takie programy mogą stanowić zarówno poważne zagrożenie komputera, jak i tylko potencjalne ryzyko dla prywatności.
· Ostrzeżenia — dotyczą obiektów, których nie można przeskanować.
· Informacje — wszystkie wykryte potencjalne zagrożenia, których nie można przypisać do kategorii wymienionych powyżej.

Akcję automatyczną dla każdej kategorii można wybrać za pomocą menu rozwijanych:

· Brak — dokument zawierający takie zagrożenie nie będzie przetwarzany.
· Przenieś do Przechowalni — każdy zainfekowany dokument zostanie przeniesiony do Przechowalni wirusów.
· Usuń — dokument zawierający wirusa zostanie usunięty.

Akcje związane z wykryciem