Składnik Anti-Rootkit

Składnik Anti-Rootkit to wyspecjalizowane narzędzie stworzone do wykrywania i usuwania niebezpiecznych programów typu rootkit.

AVG Anti virus hmtoggle arrow1 Składnik Anti Rootkit Czym jest program typu rootkit?

Program typu rootkit służy do przejmowania kontroli nad systemem operacyjnym. Może on bez wiedzy lub zezwolenia użytkownika umożliwić zupełnie obcej osobie dostęp z prawami administratora systemu. Programy typu rootkit kamuflują swoją obecność poprzez pracę na najniższym poziomie systemu, ukrywanie uruchomionych procesów, danych systemowych i plików itd. — z tego powodu wykrycie rootkita za pomocą zwykłego oprogramowania antywirusowego jest właściwie niemożliwe i konieczne jest wyspecjalizowane narzędzie.

 

Należy pamiętać, że skanowanie w poszukiwaniu programów typu rootkit nie jest domyślnym elementem żadnego zaplanowanego ani regularnie uruchamianego skanowania AVG! Ustawienia te można jednak dostosować, aby skanowanie w poszukiwaniu programów typu rootkit było uwzględniane.

Aby teraz przeskanować komputer w poszukiwaniu programów typu rootkit, należy uruchomić to skanowanie ręcznie, klikając przycisk Szukaj programów typu rootkit.

 

 


Ustawienia

Opcje Skanuj aplikacje, Skanuj biblioteki DLL (dynamiczne) i Skanuj napędy pozwalają szczegółowo określić, co ma obejmować skanowanie składnika Anti-Rootkit. Ustawienia te są przeznaczone dla użytkowników zaawansowanych. Zaleca się pozostawienie wszystkich opcji włączonych.

Można także wybrać tryb skanowania składnika Anti-Rootkit:

· Szybkie skanowanie Anti-Rootkit — skanowane są tylko foldery systemowe (zwykle c:\Windows).
· Pełne skanowanie Anti-Rootkit — skanowane są wszystkie dostępne napędy, oprócz A: i B:.

 

Aby uruchomić skan w poszukiwaniu programów typu rootkit, kliknij przycisk Szukaj programów typu rootkit.

Składnik Anti-Rootkit