Składnik Anti-Spam

Składnik Anti-Spam sprawdza wszystkie przychodzące (a w razie potrzeby także wychodzące) wiadomości e-mail i oznacza te niepożądane jako SPAM. Pozwala to większości programów pocztowych odfiltrować spam i zapisać go w specjalnym folderze. Podczas przetwarzania każdej wiadomości e-mail wykorzystywanych jest kilka metod analizy, oferujących najlepszą ochronę.

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu konfigurowania filtrów, należy zapoznać się z dokumentacją klienta poczty e-mail lub skontaktować się z zespołem pomocy technicznej jego producenta.

 


Ustawienia

Anti-SpamWszystkie, nawet najbardziej zaawansowane ustawienia składnika można edytować w oknie dialogowym Ustawienia.

Aktualizacje

Aktualizowanie składnika Anti-Spam odbywa się w ramach zaplanowanego zadania aktualizacji reguł składnika Anti-Spam zdefiniowanego wstępnie przez producenta AVG. Ustawienia harmonogramu mogą zostać dostosowane. W tym celu należy wybrać kolejno: ekran główny-> menu główne -> Narzędzia -> Ustawienia zaawansowane… -> gałąź Harmonogramy -> Harmonogram aktualizacji składnika Anti-Spam. Pomoc jest dostępna bezpośrednio w oknie dialogowym.

 

AVG Anti virus forward Składnik Anti Spam Często zadawane pytania i problemy dotyczące składnika Anti-Spam

Składnik Anti-Spam