Składnik AVG Identity Protection

Składnik AVG Identity Protection zapewnia komputerowi ochronę w czasie rzeczywistym przed nowymi, a nawet nieznanymi zagrożeniami. Monitoruje wszystkie procesy (w tym ukryte) i ponad 285 różnych wzorów zachowań, aby ustalić, czy w systemie nie dzieje się coś szkodliwego. Z tego względu może wykrywać zagrożenia, które nie zostały jeszcze opisane w bazie danych wirusów.

Gdy w komputerze pojawi się nieznany kod programu, jest on natychmiast obserwowany i monitorowany pod kątem szkodliwego zachowania. Jeśli dany plik zostanie uznany za szkodliwy, składnik AVG Identity Protection przeniesie jego kod do Kwarantanny i cofnie wszelkie zmiany wprowadzone w systemie (ingerencje w inne programy, zmiany w rejestrze, operacje otwarcia portów itd.).

Nie ma potrzeby przeprowadzania skanów w celu zapewnienia ochrony. Technologia ma charakter wysoce proaktywny, wymaga rzadkich aktualizacji i zapewnia stałą ochronę.

 


Ustawienia

Kliknij link Wyświetl monitorowane procesy i monitor aktywności, aby przejrzeć (i ewentualnie zakończyć) poszczególne procesy, aplikacje i połączenia działające na komputerze.

 

Aktywuj Identity Protection — odznacz tę opcję, aby wyłączyć składnik AVG Identity Protection. Stanowczo odradza się wyłączanie tej funkcji bez uzasadnionej przyczyny!

Jeśli składnik Identity Protection jest aktywny, można określić jego zachowanie w przypadku wykrycia zagrożenia:

· Zawsze monituj — po wykryciu zagrożenia wyświetlone zostanie specjalne okno dialogowe, w którym możliwe będzie określenie, co zrobić z danym zagrożeniem (usunąć lub zignorować).
· Automatycznie poddawaj kwarantannie wykryte zagrożenia — wszystkie wykryte zagrożenia będą automatycznie poddawane kwarantannie (przenoszone do Przechowalni wirusów).
· Automatycznie poddawaj kwarantannie znane zagrożenia — tylko znane zagrożenia będą automatycznie poddawane kwarantannie (przenoszone do Przechowalni wirusów).

 

AVG Anti virus forward Składnik AVG Identity Protection Ustawienia zaawansowane

Składnik AVG Identity Protection