Składnik Narzędzia systemowe

Składnik Narzędzia systemowe to zaawansowane narzędzie do szczegółowej analizy działania systemu.

Wyszczególnia on aktywne procesy i aplikacje aktualnie uruchomione na komputerze, otwarte połączenia sieciowe, zainstalowane pluginy przeglądarek i sterowniki LSP oraz aplikacje uruchomione automatycznie po rozruchu systemu Windows. Pozwala także na ich zakończenie lub usunięcie.

 


W przeglądzie składnika dostępne są następujące karty:

· Procesy
· Połączenia sieciowe
· Autostart
· Rozszerzenia przeglądarki
· Przeglądarka LSP

Składnik Narzędzia systemowe