Składnik Zapora

AVG Anti virus hmtoggle arrow1 Składnik Zapora Czym jest Zapora?

Zapora to narzędzie (oprogramowanie lub urządzenie) służące do monitorowania ruchu sieciowego. Steruje ono wszelką komunikacją między komputerem a środowiskiem zewnętrznym, pozwalając na bezpieczne (i blokując zabronione) próby komunikacji, zgodnie z określonymi regułami. Prawidłowo skonfigurowana zapora chroni zwłaszcza przed internetowymi atakami hakerów.

 

Podstawowe zasady dotyczące składnika Zapora AVG

W systemie AVG składnik Zapora steruje całym ruchem na każdym porcie sieciowym komputera. Na podstawie bieżącego profilu, Zapora automatycznie ocenia aplikacje uruchomione na komputerze (chcące nawiązać połączenie z siecią lokalną lub z Internetem) oraz aplikacje usiłujące z zewnątrz połączyć się z komputerem. Zapora umożliwia lub uniemożliwia komunikację każdej z tych aplikacji.

Domyślnie, jeśli aplikacja jest nieznana (tj. nie ma zdefiniowanych reguł Zapory), Zapora najpierw przeszuka zaufaną bazę danych z informacjami o znanych i bezpiecznych aplikacjach. Jeśli dana aplikacja zostanie tam znaleziona, utworzona zostanie reguła zezwalająca jej na komunikację. Jeśli aplikacji nie będzie na liście bezpiecznych programów, zostanie wyświetlone pytanie o to, czy próba komunikacji ma zostać zaakceptowana czy zablokowana.

 


Ustawienia

Przegląd składnika Zapora na ekranie głównym przedstawia statystykę Zapory oraz umożliwia skorygowanie podstawowych ustawień. Więcej opcji jest dostępnych w oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane.

 

Lista rozwijana Wybierz profil Zapory zawiera wszystkie aktualnie zdefiniowane profile. W tym miejscu można wygodnie przełączyć profil i zatwierdzić nowe ustawienia przyciskiem Zapisz zmiany. Jeśli dostępne są tylko dwa profile (Odblokuj wszystko i Blokuj wszystko), zalecane jest ponowne wygenerowanie konfiguracji poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

 

Wybierając opcję Zapora włączona lub Zapora wyłączona, można włączyć lub wyłączyć działanie całego składnika.

Tryb awaryjny to szybka opcja blokowania całego ruchu sieciowego (komputer nie będzie dostępny z sieci zewnętrznych i nie można się z nimi połączyć).

 

Zaznaczenie pola Włącz tryb gry daje pewność, że podczas działania aplikacji pełnoekranowych (gier, prezentacji programu PowerPoint itp.) Zapora nie będzie wyświetlała okien dialogowych z pytaniami, czy komunikacja dla nieznanej aplikacji ma zostać odblokowana, czy zablokowana. W przypadku, gdy nieznana aplikacja próbuje się w tym czasie komunikować z siecią, Zapora automatycznie odblokuje lub zablokuje tę próbę (zgodnie z ustawieniami w bieżącym profilu; patrz: Ustawienia Zapory -> Profile -> wybierz odpowiedni profil).

 

Przycisk Ponownie wygeneruj konfigurację służy do szybkiego zaktualizowania ogólnych ustawień Zapory.

Składnik Zapora