Ekran główny systemu AVG

Po uruchomieniu interfejsu systemu AVG 2011 wyświetlany jest jego ekran główny. Jest to punkt początkowy i konsola sterowania systemem AVG. Ekran ten zawiera listę wszystkich zainstalowanych składników i informacje o ich stanie, a także daje bezpośredni dostęp do skanera i konfiguracji programu.

 

Menu główne

Menu główne znajduje się w lewym górnym rogu okna i zapewnia dostęp do wszystkich zainstalowanych funkcji programu:

AVG Anti virus hmtoggle arrow1 Ekran główny systemu AVG Plik

Zakończ — powoduje zamknięcie interfejsu użytkownika AVG (program  będzie jednak cały czas działał w tle).

AVG Anti virus hmtoggle arrow1 Ekran główny systemu AVG Składniki

Przegląd systemu — powoduje wyświetlenie ekranu głównego ze wszystkimi składnikami.

Poniżej znajduje się lista zainstalowanych składników.

AVG Anti virus hmtoggle arrow1 Ekran główny systemu AVG Historia

Wyniki skanowania — wyświetla przegląd wyników skanowania.

Zagrożenia wykryte przez Ochronę rezydentną — wyświetla przegląd zagrożeń wykrytych przez składnik Ochrona rezydentna.

Zagrożenia wykryte przez Skaner poczty e-mail — wyświetla przegląd zagrożeń lub podejrzanych plików wykrytych przez składnik Skaner poczty e-mail.

Zagrożenia wykryte przez Ochronę sieci — wyświetla przegląd zagrożeń i podejrzanych plików wykrytych przez składnik Ochrona Sieci.

Przechowalnia wirusów — otwiera Przechowalnię (kwarantannę wirusów AVG).

Dziennik historii zdarzeń — wyświetla przegląd historii zdarzeń.

Zapora — wyświetla przegląd dzienników Zapory, tj. ***pełen zapis działań i zdarzeń związanych z Zaporą.

AVG Anti virus hmtoggle arrow1 Ekran główny systemu AVG Narzędzia

Skanuj komputer — uruchamia Skan całego komputera.

Skanuj wybrany folder… — uruchamiaSkan określonych plików lub folderów.

Skanuj plik… — skanuje dowolny plik na komputerze.

Aktualizuj — powoduje przeprowadzenie natychmiastowej aktualizacji.

Aktualizuj z katalogu… — lokalizuje i uruchamia pliki aktualizacji pobrane wcześniej z witryny www.avg.com/update na dysk lub nośnik wymienny.

Ustawienia zaawansowane… — otwiera okno dialogowe Ustawienia zaawansowane.

Ustawienia Zapory… — otwiera okno dialogowe ustawień Zapory.

AVG Anti virus hmtoggle arrow1 Ekran główny systemu AVG Pomoc

Spis treści — spowoduje wyświetlenie tego pliku pomocy.

Uzyskaj pomoc online — otwiera witryn

Ekran główny systemu AVG