Stan bezpieczeństwa

Zadaniem ikony Stan bezpieczeństwa jest natychmiastowe ostrzeganie o ewentualnych problemach. Na ikonie systemu AVG na pasku zadań wyświetlany jest mały wykrzyknik, a powyżej pojawiają się powiadomienia ostrzegawcze.

 

Stan bezpieczeństwa

Ikona na pasku zadań

Co to oznacza?

Co należy zrobić?

AVG Anti virus big status ok Stan bezpieczeństwa

AVG Anti virus systray1 Stan bezpieczeństwa

Wszystkie składniki są włączone i działają; komputer jest w pełni chroniony.

Nic, wszystko jest w porządku.

AVG Anti virus big status warn Stan bezpieczeństwa

AVG Anti virus systray2 Stan bezpieczeństwa

Ostrzeżenie:

Co najmniej jeden składnik informuje o stanie ostrzegawczym, co zwykle oznacza, że nie jest skonfigurowany optymalnie.

Stan ostrzeżenia nie oznacza problemu krytycznego, ale zaleca się sprawdzenie jego przyczyny.

Jeśli nie było to zamierzone działanie, należy spróbować rozwiązać problem (zobacz poniżej: „Co należy zrobić w przypadku wystąpienia stanu błędu”).

Jeśli działanie było zamierzone, można skonfigurować system AVG tak, aby ignorował problem i nie informował ponownie o jego wystąpieniu (zobacz poniżej: „Ignorowanie stanu ostrzeżenia”).

AVG Anti virus big status err Stan bezpieczeństwa

AVG Anti virus systray2 Stan bezpieczeństwa

Błąd:

Co najmniej jeden składnik systemu AVG jest w stanie błędu — został wyłączony, jest nieprawidłowo skonfigurowany lub nie był od dawna aktualizowany!

W górnej części ekranu głównego znajduje się krótkie wyjaśnienie problemu: jaki składnik jest w stanie błędu i w czym tkwi problem (np. Ochrona Sieci: wyłączone).

W celu usunięcia problemu użyj przycisku Napraw.

Jeśli to nie pomoże, dwukrotnie kliknij odpowiedni składnik w celu wyświetlenia opcji umożliwiających wyjaśnienie sytuacji (np. Włącz Ochrona Sieci). Jeśli jednak problem nie daje się rozwiązać, warto zapoznać się z plikami pomocy dla danego składnika:

Wybierz składnik w tym miejscu.

Jeśli jednak zgłoszony problem wynika z zamierzonego działania, można skonfigurować system AVG tak, aby ignorował problem i nie informował ponownie o jego wystąpieniu (zobacz poniżej: „Ignorowanie stanu błędu”).

AVG Anti virus forward Stan bezpieczeństwa Jak ustawić system AVG w celu ignorowania stanu ostrzeżenia lub błędu

AVG Anti virus forward Stan bezpieczeństwa Przejdź do tematu Przegląd składników

Stan bezpieczeństwa