AVG — informacje podstawowe

Ten i kolejne rozdziały pokrótce opisują podstawowe informacje dotyczące systemu AVG. Zalecamy ich przeczytanie, zwłaszcza, jeśli jesteś nowym użytkownikiem systemu AVG.

 

Ikona AVG na pasku zadań

Pasek zadań to obszar obecny zazwyczaj w prawym dolnym rogu ekranu, umożliwiający wyświetlanie powiadomień. Wygląda mniej więcej tak:

AVG Anti virus systray AVG — informacje podstawowe

System AVG umieszcza swoją ikonę na pasku zadań w czasie instalacji. Ikona ta umożliwia łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji:

1. Podwójne kliknięcie ikony powoduje otwarcie ekranu głównego systemu AVG.
2. Kliknięcie jej prawym przyciskiem myszy wywołuje menu kontekstowe pozwalające natychmiast uruchomić skan, sprawdzić dostępność aktualizacji, uruchomić analizę komputera i skonfigurować Zaporę.

 

Ikona informuje również o stanie bezpieczeństwa AVG:

AVG Anti virus systray1 AVG — informacje podstawowe Wszystko w porządku, Twój komputer jest w pełni chroniony.

AVG Anti virus systray2 AVG — informacje podstawoweSystem AVG zgłasza stan ostrzeżenia lub błędu, należy sprawdzić, co jest nie tak.

AVG Anti virus forward AVG — informacje podstawoweW rozdziale Stan bezpieczeństwa można znaleźć szczegółowe wyjaśnienie tej kwestii.

 

Co należy zrobić bezpośrednio po zainstalowaniu systemu AVG

Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zdecydowanie należy:

Możesz również sprawdzić opcje konfiguracji, aby dostosować ochronę zapewnianą przez system AVG do swoich potrzeb.

 

AVG Anti virus forward AVG — informacje podstawowePrzejdź do kolejnego rozdziału Ekran główny systemu AVG.

AVG — informacje podstawowe